ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


İşbu üyelik sözleşmesi sitemizde sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.


www.yemeksiparisi.com.tr sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteye üye olması gerekmektedir. Üye olan her kullanıcı, üyeliğinin onayı ile birlikte üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddeleri anladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümleri onayladığını kabul eder.


TARAFLAR

İşbu Sanal E-ticaret hizmetleri  ile www.yemeksiparisi.com.tr web sitesine,satıcı yâda alıcı sıfatıyla üye olan kullanıcılar arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi alıcı yada satıcının siteye üye olması ile birlikte yürürlüğe girecektir.


TANIMLAR

İşbu Üyelik sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

yemeksiparisi.com.tr isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ifade eder.


Site: www.yemeksiparisi.com.tr isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ifade eder.


Üye: Siteye satıcı üye veya alıcı üye olarak kayıt olan tüm kullanıcıları ifade eder.


Alıcı Üye: Kendi belirlediği bir ürünü satın almak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.


Satıcı Üye: Alıcı üyelerin ihtiyaç duyduğu ürünler oluşturmak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.


Yemek Menüleri: Satıcı üyelerin satışa sunduğu menüleri ifade eder (yemek çeşitleri,içecekler,tatlılar… vb.)


Üye Paketleri:Satıcılara sunulan aylık yada yıllık üyelik paketleri

Komisyon: Her satış için belirlenmiş güncel komisyon oranı


Komisyon Oranı & Abonelik Paketleri

yemeksiparisi.com.tr' işletmelere iki farklı üyelik şekli sunmaktadır.İşletme Kaydı:İşletmeler yemeksiparisi.com.tr'ye kayıt esnasında,isteklerine göre komisyon tipi üyelik şekli yada aylık veya yıllık abonelik şeklini seçebilirler.Seçeceğiniz çalışma şekli deyatlarını görüntülemek için buraya Tıklayın!


Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE KABULÜ


Üyelik Sözleşmesinin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu; siteye üyelik koşulları, sitede satışa sunulan ,ürünlerden faydalanma şartları ile tarafların yükümlüklerinin belirlenmesidir.


Üyelik Sözleşmesinin Kapsamı

İşbu üyelik sözleşmesinin kapsamı; sözleşme ve sözleşme eklerinde belirlenen hükümleri, site içerisinde yemeksiparisi.com.tr tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlere yönelik uyarı, yazı yâda açıklama gibi beyanları kapsar.


Üyelik Sözleşmesinin Kabulü

Kullanıcı siteye üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesini, Üyelik Sözleşmesinin eklerini, site içerisinde yemeksiparisi.com.tr tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlerine yönelik uyarı, yazı yâda açıklama gibi beyanların tamamını kabul etmiş sayılır. Üye, siteyi kullanmak ile birlikte söz konusu beyanlarda belirtilen tüm hususlara uygun davranacağını kabul etmektedir.

Madde: SİTEYE ÜYELİK VE SİTEYİ KULLANIM KOŞULLARI

Site üzerinden gerekli kimlik bilgileri ve işletme bilgilerinin sisteme girilmesi ile birlikte üyelik kaydı gerçekleştirilir.Üyelik,sistemin onayından sonra aktif hale gelmektedir. Üyelik işlemi tamamlanmayan yâda onaylanmayan kullanıcı işbu sözleşmede belirtilen üyelik hak ve yetkilerine sahip olamaz.

Siteye 18 yaşından büyük kişiler üye olabilir.

Üyelerin, üyeliğin devamı için site kullanım koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. yemeksiparisi.com.tr tarafından dondurulmuş yâda üyelikten uzaklaştırılmış olan kullanıcıların üyelik kayıtları tamamlanmış olması, üyeliğin devamı anlamına gelmemektedir.


Madde 5: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alıcı ve satıcı üyeler; sitede herhangi bir işlem esnasında Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri ve sitede belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun işlem yapacağını, bu konuyla ilgili gerekli tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onay verdiğini beyan eder.

Alıcı ve satıcı üyeler, yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal ettiği ve diğer üyeler ile üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği durumlarda, yemeksiparisi.com.tr’nin kendisine ait gizli, özel yâda ticari bilgileri resmi makamlarla veya gerekli durumlarda hak sahibi kişilerle paylaşmaya yetkili olduğunu ve bu nedenlerden kaynaklanan herhangi bir maddi yâda manevi zararın ilgili üyenin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedirler.

Üyelerin sisteme erişim için kullandıkları kullanıcı adı ile kullanıcı şifresinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması kendi sorumlulukları altındadır. Sisteme giriş bilgileri üyenin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçmesi, hesabın bir başka kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu yemeksiparisi.com.tr ile üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi yâda manevi zararlar ile yemeksiparisi.com.tr’nin doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Satıcı üyeler, satışa sundukları ürünler ve hizmetlerin bilgi ve içeriklerinin hukuka uygun ve doğru olduğunu kabul ederler. yemeksiparisi.com.tr, üyeler tarafından sitede sunulan hizmet ,ürün ve açıklamalarının doğruluğunu, güvenliğini, hukuka uygunluğunu araştırmakla ve incelemekle sorumlu değildir.Ürünlerin doğruluğundan ve güvenirliğinden sorumlu olmadığı gibi, söz konusu ürünlerin hatalı veya yanlış olmasından kaynaklanan maddi yâda manevi zararlardan da sorumlu tutulamaz.

Üyeler, yemeksiparisi.com.tr ’nin onayı olmadığı sürece üyelik sözleşmesinde yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen yâda tamamen üçüncü kişilere devredemez.

Üyeler, site üzerinde hukuka uygun işlem yapabilirler. Site üzerinde yapılan işlemlerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukları üyenin kendisine aittir. Üyeler, sitenin ve üçüncü şahısların haklarına veya malvarlığına zarar verecek şekilde davranmayacaklarını kabul ederler.

Sitede bulunan ürünler,metinler,içerikler, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve işlenemez.

Üyeler tarafından sunulan ürünler , yemeksiparisi.com.tr  çalışanları ve yemeksiparisi.com.tr yöneticilerinin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde değildir. Üyeler tarafından sunulan bilgilerin,ürünlerin, açıklamaların, görsel imgelerin, işitsel imgelerin hukuka uygunluğu ve doğruluğu üyenin sorumluluğu altındadır. yemeksiparisi.com.tr,sunulan hizmetler ile ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti de bulunmaz.

Site üzerindeki alıcı üyeler, satın aldıkları ürünlerin bedelini site üzerinden ödemezler.Sistem sadece satıcı üyelere kapıda ödeme seçeneği sunmakla birlikte,yemeksiparisi.com.tr platformu dışında yapılan herhangi bir ödemeden yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz.


SATICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı üyeler,site üzerinden yiyecek,içecek,gıda vb gibi hukuka uygun ürünler satabilir.

Satıcı üye, sipariş edilen ürünü alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.Satıcı,alıcı üye tarafından belirtilen adrese siparişi teslim edeceğini kabul etmiş olur.Online verilen siparişlerde,siparişin adrese zamanında teslim edilmemesi yada teslim edilememesi,sipariş verenin belirtilen adreste bulunmaması gibi durumlarda,satıcı üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek her hangi bir anlaşmazlıkta ve uyumsuzlukta yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz. yemeksiparisi.com.tr  söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz

Satıcı üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek anlaşmazlıklardan ve uyumsuzluklardan dolayı yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz. yemeksiparisi.com.tr  söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.

Satıcı üyelerin,site üzerinden verilen siparişlerde vergi sorumluluğu kendilerine aittir.Satışı gerçekleşen siparişlerin vergi sorumluluğu,online yemek satışını yapan işletmelere aittir.

Satıcı üyeler, gerçekleştirdiği siparişlerin tüm aşamalarında, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler. yemeksiparisi.com.tr aleyhine alıcı üyeler ve hak sahipleri tarafından gelecek olan davalardan kaynaklı avukatlık ücreti ve tazminat gibi her türlü taleplerini satıcı üyeye rücü etme hakkı mevcuttur.


5.2.6 yemeksiparisi.com.tr üzerinde işletmeler için 2 farklı üyelik modeli bulunur.Satıcı üyeler yemeksiparisi.com.tr'ye kayıt olurken,aylık yada yıllık üyelik paketleri satın alabilir yada sitede belirtilen komisyon tipi üyelik şekli ile çalışmayı kabulederler.Satın alınan üyelik paketi en geç 14 gün içersinde geri iade edilir.İşletmeler kendilerine uygun aylık abonelik paketilerinden birini seçebilir veya sitede belirlenen güncel komisyon oranı ile çalışabilir.Komisyon oranı ile çalışmayı kabul eden işletmelerden,her tamamlanan sipariş için, site üzerinde belirlenen komisyon oranı kesilir.Satışı gerçekleşen ürünlerin ödemeleri,komisyon oranı düşülerek,her çarşaba günü satıcının işletme hesabında belirlediği ve onayladığı iban numarasına gönderilir.


ALICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alıcı üye, sitede satışa sunulan ürün ve hizmetlerin üyelik sözleşmesine, üyelik sözleşmesinin eklerine, yürürlükteki mevzuata, sitede belirlenen uyarı, bildirim ve açıklamalara, uygun olduğunu kabul eder. Alıcı üye satın aldığı ürünlerin ve hizmetlerin hukuki sorumluluğunun ve yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, yemeksiparisi.com.tr’nin hiçbir koşul altında bu durumdan doğabilecek sorunlar ile ilgili doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmadığını kabul eder.

Alıcı üye satın aldığı hizmetler ve ürünler ile ilgili yürürlükteki düzenlemelere aykırı olmasından dolayı kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

Alıcı üyeler, site üzerinde satışa sunulan hizmetler ve ürünlerin teslim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir sorunda veya herhangi bir tarafın işbirliğinden vazgeçmesi gibi hallerde yemeksiparisi.com.tr’nin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı yemeksiparisi.com.tr’den hiçbir durumda tazminat talep edemeyeceklerini kabul ederler.

Alıcı üyeler, işbu sözleşmede ve site içerisinde belirtilen kurallara veya yürürlükteki mevzuatlara aykırı davranması durumunda, yemeksiparisi.com.tr’nin uğradığı zararı tazmin edeceğini, yemeksiparisi.com.tr’nin ihtar ve ihbar şartı olmaksızın oluşan zararını bu bedelden tahsil edebileceğini beyan ve taahhüt eder.

Alcı üye, ürünlerin ve hizmetlerin tesliminden sonra işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan ve satıcı üyeler tarafından talep edilen hak, alacak ve avukatlık ücreti gibi tüm masrafları karşılayacağını kabul eder. yemeksiparisi.com.tr, satıcı üyeler tarafından açılan dava nedeniyle oluşabilecek avukatlık ücreti masrafları ile tazminat taleplerini alıcı üyeye rücu etme hakkını saklı tutar.

Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, yemeksiparisi.com.tr’nin bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından yapılmaktadır.

yemeksiparisi.com.tr üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


YEMEKSİPARİSİ.COM.TR ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

yemeksiparisi.com.tr, site içerinde sunulan hizmetlerin ve ürünlerin içeriklerini değiştirebilme, Üyelerin sisteme yüklediği hizmetleri ve hizmetlerin içeriklerini üçüncü kişilerin erişimine

kapatabilme ve son verme hakkını saklı tutar. yemeksiparisi.com.tr bu hakkını üyeye özel bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, sitenin öngördüğü değişiklikleri veya düzeltmeleri kısa süre içinde yerine getirmek zorundadırlar. yemeksiparisi.com.tr’nin öngördüğü değişiklikler veya düzeltmeler gerekli olduğu durumlarda site yöneticileri tarafından yapılabilir. yemeksiparisi.com.tr tarafından öngörülen değişiklikler zamanında yerine getirilmediği takdirde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgili üyenin yükümlülüğündedir.

Sitede üyeler tarafından verilmiş linkler aracılığıyla erişilen hiçbir portaldan, dosyadan, içerikten, web sitesinden ve bu linkler aracılığıyla sunulan hiçbir hizmetten yemeksiparisi.com.tr sorumlu ve yükümlü değildir.

yemeksiparisi.com.tr, üyelerin bilgilerini saklama, gerek olduğu durumlarda kullanma, ilgili kurumlarla veya kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibi haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin bu hükme aykırı davranması sonucunda, yemeksiparisi.com.tr üyeden bu durumu düzeltmesini talep edebilir yâda üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe son verebilir. Bu durumun ihlalinde doğabilecek her türlü zarardan ilgili üye sorumludur.

yemeksiparisi.com.tr üyelerin, üyelik sözleşmesine, sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj yâda içerik oluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silme hakkına sahiptir. yemeksiparisi.com.tr bu içerik veya mesajı oluşturan üyeye herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

yemeksiparisi.com.tr’nin üyeler ile arasında hiçbir ortaklık, temsilcilik veya herhangi bir ticari ilişkisi yoktur. Her üye sunduğu hizmetler ve ürünlerden, site üzerinde yaptığı tüm İşlemlerden ve oluşturduğu içeriklerden kendisi sorumludur.

Kişisel bilgilerin bizim bilgimiz olmadan silinmesi, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, izinsiz değiştirilmesinden doğacak mağduriyetlerden biz sorumlu değiliz.

Site üzerinden başka özel veya tüzel kişilerin mülkiyet hakkının ihlali yapılarak görülen işlemlerden üyelerin kendileri sorumludur ve site tarafından sorumlu tutulamaz.

Site üzerinden satılacak olan ve/veya satın alınacak olan tüm ürünlerin lisansından, etik ve ahlak dışı işlemlerinden biz sorumlu değiliz.

Site üzerinden satılan tüm ürünlerin ve hizmetlerin sorumluluğu bize ait değildir.

Site ve mobil uygulamlarda yer alan tüm yazılar, ürünler,hizmetler,yiyecekler,içecekler“olduğu gibi” yayınlanmakta olup,ürünlerin,hizmetlerin,yemek menülerinin doğruluğu site tarafından garanti edilmemektedir. Site’de yer alan tüm yazıların, ürünler,hizmetlerin,yiyeceklerin,içeceklerin bilgilerin olası yanlışlıklarından, eksikliklerinden ya da bu ürünlere,hizmetler,yazılara/bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan ve masraflardan site sorumlu değildir.

Alıcının satın almış olduğu ürünlerin kapsamı, satıcı tarafından belirlenen satış şartlarını ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenle site; doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamını referans alacaktır.

Satıcının satışa sunmuş olduğu ürünler,hizmetler, alıcı tarafından belirlenen hizmet şartları ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenle site, doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamını referans alacaktır.

Alıcı ve satıcı arasından doğabilecek tüm yasal ve sosyal problemlerden site sorumlu tutulamaz.

Site üzerinden yapılacak tüm tasarım, altyapı, materyal değişiklik hakkını site saklı tutar. Tüm değişiklikler için önceden üyelerini bilgilendirme sorumluluğu taşımamaktadır.

Site Kullanıcı Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi,Şartlar ve Koşullar hakkında üyelerini bilgilendirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

yemeksiparisi.com.tr sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yemek siparişi verme imkanı sunar.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı yemeksiparisi.com.tr' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

yemeksiparisi.com.tr üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde yemeksiparisi.com.tr tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, yemeksiparisi.com.tr'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

yemeksiparisi.com.tr'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü yemeksiparisi.com.tr'da  restoranları bulunan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde yemeksiparisi.com.tr bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

yemeksiparisi.com.tr, üyenin farklı web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden yemeksiparisi.com.tr'nin sorumlu olmadığını kabul eder.

yemeksiparisi.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

yemeksiparisi.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. yemeksiparisi.com.tr ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

yemeksiparisi.com.tr ve onun uygulamları alıcılara kendilerine en yakın restoran konumlarını gösterebilmek için, alıcıların Konum bilgilerini kaydedecektir. Bu bilgiler kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve yemeksiparisi.com.tr’nin güvenlikli veri tabanında saklanacak ve tüketicinin isteği üzerine imha edilecektir.

yemeksiparisi.com.tr ve onun tüm mobil uygulamaları herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süreliğine askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı yemeksiparisi.com.tr ve onun tüm mobil uygulamaları'nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

yemeksiparisi.com.tr ve onun mobil uygulamalarında üzerinde satışa sunulması yemeksiparisi.com.tr'nın  bu ürünleri stokta bulundurmasını taahhüt etmez.

yemeksiparisi.com.tr' ve onun mobil uygulamalarında satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü yemeksiparisi.com.tr de' bulunan üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde yemeksiparisi.com.tr bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.


Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler yemeksiparisi.com.tr şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.


Ürün Teslimatı:

Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak her türlü kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Ürün İadesi:

Ürün iade işlemi,satışı yapan satıcı üyelere aittir,her hangi bir durumda doğacak anlaşmazlıktan yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Sipariş verilen ürünlerin restoranda bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz.


Ücret iadesi, yemeksiparisi.com’un bünyesinde bulundurduğu restoranlar tarafından yapılmaktadır. yemeksiparisi.com.tr, restoranlar tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

yemeksiparisi.com.tr kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda yemeksiparisi.com.tr'nin defter kayıtlarıyla,bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten yemeksiparisi.com.tr kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


Yürürlük

Kullanıcılar kayıt formunu doldurduktan, yemeksiparisi.com.tr ve onun uygulamalarını kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


Fesih ve değişiklik

yemeksiparisi.com.tr istediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sonlandırabilir veya değişiklik yapabilir.

Atatürk mahallesi Ataşehir Bulvarı No 23 Turkey
İletişim 8503051390


RESTORAN MOBİL UYGULAMALARI